Algemene omgangs- en spelregels rondom trainingen

Algemene omgangsregels (voor leden en hun ouders/verzorgers)

 • Iedereen moet zich prettig en veilig voelen binnen onze club.

 • We laten anderen in hun waarde, en behandelen anderen met respect, zoals we zelf behandeld willen worden.

 • Onder ontoelaatbaar gedrag valt elke vorm van pesten, discriminatie, schelden, machtsmisbruik, racisme en seksistisch gedrag. Evenals het aanzetten tot dit gedrag. 

 • Merk je iets van ontoelaatbaar gedrag, of voel je je onheus bejegend, meld je dit bij onze aanspreekpunten Michiel Verschueren en/of Esmee Vonk, andere trainers of bestuur. 

 • Ergens niet mee eens, meld je dan bij de trainers of bestuursleden.

 

Gedragsregels Trainingen

 • Kom op tijd en zorg dat je op tijd in het water ligt. Omkleden kan 5 minuten voor aanvang van de training.

 • Ga voor de training naar de wc.

 • Ga de zwemhal niet binnen voordat een trainer hiervoor toestemming geeft. Douchen voor het te water gaan.

 • Zwem mee in het door de trainer opgegeven programma.

 • Bij koorts kom je niet trainen.

 • De trainer bepaalt in welke baan je zwemt.

 • Drinken tussen de trainingsblokken, de trainer geeft aan wanneer dit is. Lijnen zijn niet om op te gaan zitten.

 • De training op woensdag duurt 1.5 uur, er is geen mogelijkheid om er na 1 uur uit te gaan. Uitzondering is baan 1, zij trainen 1 uur (anderhalf uur is te lang voor deze groep).

 • Zwemmers helpen met opbouwen en afbreken van het bad. Baan 1 ruimt plankjes op, overige banen ruimen de lijnen op. Zwemmers worden door de trainers aangewezen.

 • Train je elders, geef dit dan door aan je trainer.

 • Uiteraard is code blauw van toepassing. Code blauw staat voor respect, sportiviteit, veiligheid en plezier. Binnen en buiten het bad (in je baan, contact met clubgenoten en trainers, bij omkleden, materiaal).

 • Trainers en begeleiders zijn vrijwilliger, en zijn er om jullie te helpen. Wanneer zij vervelend gedrag ervaren hebben zij het recht zwemmers te verwijderen van de training.

 

 

 

Bestuur en trainers ZC Koewacht