Contributie overzicht

Contributie overzicht 2024  

Aanmelden in periode

Wedstrijdzwemmers**

Recreanten (vanaf 13)

Zwem-ABC

01-01 t/m 31-03

€ 135,-

€ 100,-

€ 197,50*

01-04 t/m 30-06

€ 102,50

€ 100,-

€ 149,50*

01-07 t/m 30-09

€ 70,-

€ 52,50

€ 101,25*

01-10 t/m 31-12

€ 37,50

€ 52,50

€ 53,25*


*)         Hier komt nog éénmalig inschrijfgeld van € 90,- bij.
**)       Per 2024 is er geen onderscheid meer tussen wedstrijdzwemmen en recreatief zwemmen wat betreft zwemmers t/m 12 jaar,
            zoals besproken en goedgekeurd op de ALV d.d. 17-03-2023

Zwemmers die nog voor een diploma trainen, maar reeds wedstrijden zwemmen, vallen onder de bepalingen van het diplomazwemmen.

Niet-leden kunnen tijdens de zomermaanden meetrainen in Axel voor een bedrag van €1,- per keer.


Contributie overzicht 2025  

Aanmelden in periode

Wedstrijdzwemmers**

Recreanten (vanaf 13)

Zwem-ABC

01-01 t/m 31-03

€ 145,-

€ 110,-

€ 202,50*

01-04 t/m 30-06

€ 108,75

€ 82,50

€ 152,-*

01-07 t/m 30-09

€ 72,50

€ 55,-

€ 101,25*

01-10 t/m 31-12

€ 72,50

€ 27,50

€ 50,50*


*)         Hier komt nog éénmalig inschrijfgeld van € 90,- bij.
**)       Per 2024 is er geen onderscheid meer tussen wedstrijdzwemmen en recreatief zwemmen wat betreft zwemmers t/m 12 jaar,
            zoals besproken en goedgekeurd op de ALV d.d. 17-03-2023

Zwemmers die nog voor een diploma trainen, maar reeds wedstrijden zwemmen, vallen onder de bepalingen van het diplomazwemmen.

Niet-leden kunnen tijdens de zomermaanden meetrainen in Axel voor een bedrag van €1,- per keer.